Puistevilla paigaldus

Puistevilla paigaldusel kasutatakse spetsiaalset masinat juhtides isolatsioonimaterjal mööda voolikuid soovitud kohta. Puistevilla paigaldusmeeskonnas on üldiselt kaks inimest. Üks neist paigaldab veoautos materjali puistevilla masinasse ja teine opereerib puistevilla paigaldus voolikuga, mida mööda juhitakse puistevill soojustamist vajavasse kohta.

Masina labad hakivad pakendi sisu korralikult kohevaks ja seejärel puhutakse soojustus kompressori abil vajalikku kohta. Puistevilla on võimalik puhuda 100 meetri kaugusele ja 10-ne kordse maja pööningule.

Abiks tellimisel

Tellides kodu soojustuse puistevillaga on vaja teada soojustamiseks vajaminevat kogust. Koguse saate kui arvutate:

Soojustamist vajava laepealse pindala (m2) x soovitud soojustuskihi paksus (m) = vajaminev puistevilla maht (m3).

Enne puistevilla paigaldust tuleb veenduda, et kõik vajalikud eeltööd on tehtud.

* Tühisõit objektile tuleb hüvitada tellijal.

Vajalikud eeltööd

 • Luugikraed- laeluukide ümber olevad kõrgendused, takistamaks villa pudenemist eluruumidesse. Kõrgendus peaks olema vähemalt 50mm kõrgem soojustuskihi kõrgusest.
 • Käiguteed peavad olema ehitatud enne puistevilla paigaldust. Need on vajalikud hilisemaks liikumiseks pööningul, et tagada ligipääs korstnale, ventilatsiooni seadmetele, tuletõrje-ja tulehäiresüsteemidele. Käiguteed peavad olema vähemalt 50mm kõrgemal kui tulevane villakiht. Et kanda inimest peavad need olema tugevalt kinnitatud ja piisavalt toestatud.
 • Kõik muud tööd pööningul peavad olema lõpetatud. Kaablid paigaldatud ja ventilatsioonitorud isoleeritud.
 • Kohad kuhu mingil põhjusel ei pääse puistevilla paigaldama tuleks eelnavalt isoleerida plaat või rullvillaga. Samuti eraldi isoleerida kohad kus ruuminappuse tõttu puistevilla kiht jääks liiga õhuke.
 • Korstnad tuleb isoleerida mineraalse plaatvillaga 100mm kõrgemale kui tulevane soojustuskiht.
 • Tuulesuunajad on vajalikud väliskeskonnast tuleva õhuvoolu suunamiseks üle soojustuskihi. Samuti takistavad tuulesuunajad paigalduse ajal villa lendlemist tuulekasti. Tuulesuunajate ülemine serv peab olema vähemalt 100mm kõrgemal tulevasest soojustuskihist.
 • Koristustööd pööningul peavad olema tehtud enne villa paigaldust.
 • Veoautole peab olema tagatud normaalne ligipääs objektile. Juurdesõidutee peab kandma ja puude oksad ei tohi takistada ligipääsu. Probleemsetest kohtadest tuleb eelnevalt teada anda.

Laepealsed ehk pööningud

Enim kasutatakse puistevilla laepealsete soojustamiseks. Sõltuvalt ehitise konstruktsioonist soovitame soojustuskihi paksuseks 300-500mm.

Valedest ehitusvõtetest tulenevad probleemid:

 • Ehitaja ei ole paigaldanud käiguteid-paigaldajal väga raske pääseda madalatesse/kitsastesse kohtadesse. Oht kukkuda läbi lae kui laeks on vaid aurutõke+kips.
 • Kui vana soojustusena on kasutuse saepuru, siis peaks kindlasti isoleerima korstnad kivivillaga-tulekahju oht.
 • Puudulik ventilatsioon-niiskus ei liigu pööningult välja ning see võib põhjustada hallitust ja vähendada konstruktsioonide eluiga.

Põrandad

Puistevill paigaldatakse põrandalaakide vahele ülekihiga. Hiljem soojustus tasandatakse rõhtlatiga ja surutakse kokku, et vältida hilisemat vajumist.

Õige materjalitiheduse jälgimine on hädavajalik, kuna hilisem soojustuse lisamine on keerukas ja kulukas.

Valedest ehitusvõtetest tulenevad probleemid:

 • Puistevilla ei paigaldata piisava tihedusega ning selle vajudes tekib tühimik.

Kaldlaed

Kaldlae tühimikud peavad olema kõik eraldi täidetavad. Soojustusmaterjal ei tohi pääseda ühest sarikavahest teise. Altpoolt katab sarikaid aurutõkkepaber- või kile. Aurutõkkele on paigaldatud roovitus, mis peaks olema tihedusega 30-40cm. Roovitus välistab aurutõkke rebenemist sarikate küljest. Liiga väikese sammuga roovitus võib põhjustada aurutõkke nn. kotti vajumist, mis halvendab soojustuse efektiivsust ja raskendab hilisemat viimistlusmaterjali paigaldust. Kaldlagede soojustamisel puistevillaga soovitame paksuseks 300-400mm.

Tühimik täidetakse alt-üles. Voolik lastakse tühimiku põhja ja saavutades vajaliku tiheduse hakkab soojustusmaterjal "kasvama" ülespoole. Kaldlae soojustuse lõpuosa surutakse kindluse mõttes veel omakorda füüsiliselt kokku.

Valedest ehitusvõtetest tulenevad probleemid:

 • Naelad ja kruvid ulatuvad tühimikust läbi-takistab vooliku langemist tühimiku põhja, voolik jääb kinni.
 • Kuna vill surutakse survega tihedalt tühimikku, siis nõrgalt kinnitatud või liiga hõreda roovituse tõttu võivad puruneda aurutõkke vuugid.
 • Tühimikus ei tohi olla ristiroovitust-takistab vooliku langemist tühimiku põhja. Soojustusse võivad jääda täitmata kohad.
 • Ventilatsioonitorustik ja kaabeldus peaks olema paigaldatud nii, et see ei takistaks vooliku viimist tühimiku põhja. Samuti tuleks need panna kõik kimbuna tühimiku ühte äärde.

Seinad

Märgpaigaldus-kasutatakse tselluvilla paigaldamisel seintesse. Märgpaigaldusel segatakse villale 2-3%-line liimi ja vee segu, mis soodustab soojustusmaterjali nakkumist karkassile. Paigaldatud villakihil tuleb lasta enne kinnikatmist kuivada. Peale villa kandmist seina freesitakse see spetsiaalse freesiga tasaseks. Märgpaigaldusel on keskmine materjalikulu 35-38kg/m3-le. Maksimaalne kihipaksus saab olla 250mm..

Kuivmeetodil seinte täitmine on võimalik ka niisketel perioodidel, kui märgpaigaldust teha ei saa. Seinad saab puistevillaga täita nii seest-kui väljastpoolt maja. Karkass on kaetud ühelt poolt tuuletõkkega ja teiselt poolt kas aurutõkke paberiga või ehitusplaadiga. Tuuletõkkesse freesitakse auk, kustkaudu viiakse paigaldusvoolik karkassi põhja, et täita tühimik puistevillaga. Kuivmeetodil seina täitmise keskmine materjalikulu on sõltuvalt paksusest 60-70kg/m3. Kihi paksuseks soovitame sõltuvalt konstruktsioonist 150-300mm. Seina täitmisele kehtivad samad reeglid nagu kaldlagede puhul vt. kaldlaed.

Valedest ehitusvõtetest tulenevad probleemid:

 • Naelad ja kruvid ulatuvad tühimikust läbi-takistab vooliku langemist tühimiku põhja, voolik jääb kinni.
 • Kuna vill surutakse survega tihedalt tühimikku, siis nõrgalt kinnitatud või liiga hõreda roovituse tõttu võivad puruneda aurutõkke vuugid.
 • Tühimikus ei tohi olla ristiroovitust-takistab vooliku langemist tühimiku põhja. Soojustusse võivad jääda täitmata kohad.
 • Ventilatsioonitorustik ja kaabeldus peaks olema paigaldatud nii, et see ei takistaks vooliku viimist tühimiku põhja. Samuti tuleks need panna kõik kimbuna tühimiku ühte äärde.
 

Esita tasuta päring

 
Ees- ja perekonnanimi/firma nimi*
E-mail*
Kontakttelefon*
Objekti aadress*
"Soovitud teenus või soojustuse paigalduse korral ka objekti pindala (m2) ja soovitud soojustuskihi paksus (mm)*
Lisa fail